تفاوت کدهای رزین در چیست؟

تفاوت کدهای رزین در چیست؟

تفاوت کدهای رزین در چیست؟ رزین و هاردنر کد 1 محصول کره، نسبتا غلیظ، نیاز به گرم شدن مخصوص آبستره رزین و هاردنر کد 2 محصول کره، فوق‌العاده شفاف و رقیق مخصوص کار زیورالات و کارهای بزرگ رزین و هاردنر خواندن ادامه