نگهداری صحیح قالب های سیلیکونی

نگهداری صحیح قالب های سیلیکونی

نگهداری صحیح قالب های سیلیکونی را می توانید در فروشگاه اینترنتی اپورزین مطالعه کنید. قبل از استفاده قالب ها را بشویید و با یک دست کاغذی نخی خشک خشک کنید بعد استفاده کنید تا گرد و خاک یا چربی رو قالبتون نباشد. بعد خواندن ادامه