قوانین و مقررات

استفاده شما از وب سایت فروشگاه اپورزین شاپ به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه می باشد. در ادامه محتویات این صفحه منظور از “فروشگاه اپورزین شاپ ، “وب سایت فروشگاه اپورزین شاپ به آدرس اینترنتی www.eporesinshop.com می خواندن ادامه

تفاوت کدهای رزین در چیست؟

تفاوت کدهای رزین در چیست؟

تفاوت کدهای رزین در چیست؟ رزین و هاردنر کد 1 محصول کره، نسبتا غلیظ، نیاز به گرم شدن مخصوص آبستره رزین و هاردنر کد 2 محصول کره، فوق‌العاده شفاف و رقیق مخصوص کار زیورالات و کارهای بزرگ رزین و هاردنر خواندن ادامه

نگهداری صحیح قالب های سیلیکونی

نگهداری صحیح قالب های سیلیکونی

نگهداری صحیح قالب های سیلیکونی را می توانید در فروشگاه اینترنتی اپورزین مطالعه کنید. قبل از استفاده قالب ها را بشویید و با یک دست کاغذی نخی خشک خشک کنید بعد استفاده کنید تا گرد و خاک یا چربی رو قالبتون نباشد. بعد خواندن ادامه

شرایط نگهداری رنگ ها

شرایط نگهداری رنگ ها

شرایط نگهداری رنگ ها را می توانید در فروشگاه اینترنتی اپورزین مطالعه کنید. شرایط نگهداری رنگ ها در دمای حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه نحوه استفاده: قبل از استفاده ظرف رنگ را خوب تکان دهید تا ترکیب داخل ظرف کاملا خواندن ادامه